ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Министерство на труда и социалната политика: Нови политики за качество на социалните услуги (Предизвикателства и мерки за по-добро качество, ефективност и ефикасност на социалните услуги)


Люк Зелдерло, EASPD: Качество на социалните услуги, тенденции и добри практики в ЕС


Мари Дюбоа, Платформа за европейско качество на социалните услуги: EQUASS - европейско качество на социалните услуги


Мая Казанджиева, директор на Дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт", община Бургас: Резултати от проведени срещи за обмяна на опит на качество на социалните услуги по проект "Партньорство за достоен и независим живот"


Петя Маркова, редактор на НАСО: Представяне на информационен портал за социални политики и услуги (проект "Партньорство за достоен и независим живот")


Силвета Папазян, приложен специалист на НАСО: Представяне на резултати по проект "Партньорство за достоен и независим живот"


Ивайло Иванов, изп. директор на Агенция за социално подпомагане: Управление и контрол на качество в социалните услуги


Драгомир Драганов, зам. главен директор на ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти": Възможности за финансиране на качествени социални услуги за Програмен период 2014 - 2020


Филип Слос, управител на Зонестраал, Белгия: Грижа за качествени услуги в Зонестраал (англ.)


Любомира Комитска, директор на Дирекция "Социални дейности", община Варна: Актуални акценти, добри практики, развитие на социалните услуги във Варна


Мариела Личева, директор на Дирекция "Здравни и социални дейности", община Русе: Местни партньорства за ефективност и качество на социалните услуги


Веселина Ботева, директор на Дирекция "Здравна политика", община Пловдив: Възлагане на управлението на социални дейности


Атанаска Бонева, ръководител на Комплексен център за деца и възрастни, град Ямбол: Едно различно партньорство


Сабина Събева, изп. директор на Международна социална служба - България: Партньорство между общините и НПО - предоставяне на социални услуги с високо качество


Правда Игнатова, директор на Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция", Агенция за социално подпомагане: Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в Програмен период 2014-2020


Мартин Конрад, мениджър Социални мрежи АТЕМПО, Австрия: Добри практики за участие в хора с увреждания в мониторинга на социалните услуги


Стефана Цанкова, координатор EASPD: Препоръки към работния план за изпълнение на Европейска стратегия за хора с увреждания 2020


Мартин Конрад, мениджър Социални мрежи АТЕМПО, Австрия: Социални услуги за заетост


Ивелина Василева, Агенция за социално развитие "Вижън": Адаптирани европейски практики за предоставяне на социални услуги


Борислава Гицова, експерт, НАСО: Методика за предоставяне на услугата "Подкрепена заетост"


Елка Тодорова, гл. експерт сектор "Програми, мерки, квалификация, контрол", Агенция по заетостта: Възможности за финансиране на заетост за хора с увреждания


Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо