ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

VII-Forum-logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
11-13 ЮНИ 2014 г.


Документи Презентации Награди Галерия

 

От 11 до 13 юни 2014 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе Деветият национален форум на доставчиците на социални услуги. Събитието се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Република България и Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

През тази година в програмата на Деветия форум бяха включени три дни, посветени на добри практики в социалните услуги от България и Европа, стандарти за качество на социалните услуги и внедряването на нови услуги в социалния сектор. Основната задача бе обмен на опит, знания, умения и добри практики по важни теми, касаещи хората с увреждания, социалните услуги и трудова заетост. Освен обща дискусия и заключителни дискусии по проекти на НАСО и членове на организацията, в Голяма зала бяха направени и връчени предложения за стандарти за качество на социалните услуги в България и въвеждане на нови услуги за заетост, в т.ч.и Подкрепена заетост.

Сред официалните лектори и гости бяха експерти от Европа: г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-жа Мари Дюбоа, представител на Европейска платформа за качество на социалните услуги, г-жа Моника Хайтман, представител на Европейски сертификат за грижа, Мартин Конрад, Мениджър социални мрежи „Атемпо“ - Австрия, Филип Слос, управител на Зонестраал – Белгия и други техни колеги. От българските институции участваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Република България, общински и областни администрации, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания. Във форума активно се включиха представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, доставчици на услуги, неправителствени организации, работодатели от обичайния пазар на труда с интерес към предоставяне на заетост за хора с увреждания.

Успехът и значимостта на успешно събраната палитра от експерти и заинтересовани страни в социалния сектор бе потвърдена и в специалното обръщение към участниците във форума от г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, който бе възпрепятстван да участва лично. „Важно е социалните въпроси да се дискутират от всички партньори и институции,“ се посочваше в обръщението. „По-добри и качествени социални услуги е част от бъдещата визия на този сектор, както и увеличаване на броя на самите услуги.“ Сред другите акценти, които МТСП изведе бяха реформиране на съществуващите институции за възрасти, подобряване на качеството и достъпността до услугите, различен модел на финансиране в социалните услуги, дейности за по-високо качество, обхват и ефективност на целия социален сектор. Обръщението от името на МТСП представи г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, който присъства и участва активно на форума с няколко лекции и отговаряше на въпросите от страна на участниците.

Сред основните мнения на Форума се отличи общата убеденост от необходимостта от партньорство на всички нива – международно, национално, регионално, съвместна работа между местните власти и неправителствения сектор, включително и въвеждане на конкурентост в социалните услуги и предоставяне на равен старт и възможности и на частни доставчици на услуги. Бяха дадени множество примери за успешни практики на партньорство на национално и международно ниво. Бяха постигнати и конкретни договорки за бъдещи срещи и съвместна работа по различни теми, включително по включване на НПО сектора в механизма на Европейския семестър.

Друга основна тема на Форума, която бе своеобразно продължение на темата от Осми национален форум за преход от обучение към заетост на хората с увреждания, бе нуждата от въвеждане на иновативни форми за подкрепа по отношение трудовата реализация на групи в неравностойно положение. Бяха дадени примери за добри практики по отношение на иновативната услуга „подкрепена заетост“, към която бе представена и методика за въвеждане и изпълнение. Несъмнено за реализация на подобна услуга е необходима промяна на нормативната уредба, разработване на методическо ръководство от страна на отговорните институции и разпределяне на достатъчен финансов ресурс. В тази насока партньорите от Агенция за социално подпомагане изразиха своята подкрепа и увереност в намирането на ефективни и ползотворни решения и разширяването на спектъра от услуги за заетост.

И неразривно свързан с темите за партньорство и нови услуги, бе и третият фокус на Форума – стандарти и критерии за качество на услугите. В тази посока Национален алианс за социална отговорност представи пълна разработка на стандарти и критерии, едновременно базирана на най-актуалните европейски и международни регламенти и тенденции, е едновременно с това напълно съобразена и адаптирана с българските условия и координирана с множество партньори на НАСО от страна на местните власти и доставчици на услуги.

Поставените теми на Форума и предстоящото бъдещо търсене и налагане на работещи решения в тази посока несъмнено ще допринесе за още по-активното развитие на социалните политики, услуги и сектор у нас. НАСО ще продължава да работи в посока международно, национално и местно партньорство и ще привлича за ефективна работа всички ключови участници в социалния сектор, с оглед постигане на целите си за партньорство, иновативни услуги и налагане на стандарти за качество. Отворена остана темата за корпоративната социална отговорност и включването на бизнеса в социалния сектор, като НАСО поема ангажимент да разработи повече мерки и дейности в тази посока.

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Предстоящо