ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА „ПОДКРЕПЕНА“ ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Цел на проекта: Проектът цели да създаде предпоставки за прилагането на метода на „подкрепената“ заетост в България като нов модел социална услуга и за реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване на хора с увреждания посредством създаването на Център за „подкрепена“ заетост.

Дейности: Изпълнението на проекта бе свързано с провеждането на следните дейности:

1. Създаване на Център за „подкрепена заетост“;

2. Идентифициране на потребители и създаване на картотека на желаещите да ползват услугата „подкрепена заетост“;

3. Мотивиране на работодатели и създаване на картотека на предлагащите работа на хора с увреждания на отворения пазар на труда;

4. Реализация на подкрепа за хора с увреждания и работодатели от Центъра за „подкрепена заетост“.

Постигнати резултати: Чрез проекта бяха създадени картотека на хора с увреждания в трудоспособна възраст, търсещи работа, и картотека на работодатели, желаещи да наемат такива хора на отворения пазар на труда.

Агенция за социално развитие „Вижън“ подкрепи работата на екипа на Центъра чрез провеждане на обучения, консултации и предоставяне на психологическа подкрепа на включените в проекта лица, като целта бе последните да усъвършенстват своята компютърна грамотност, комуникативни и социални умения, знания за изготвяне на автобиография, представяне на интервю за работа, както и да бъдат усетени професионалните им потребностите с цел насочване към възможно най-подходящия работодател.

Същевременно бе създадена база от данни с работодатели, проявяващи интерес към наемането на стаж и/или работа на хора с увреждания. Главна роля при създаването й изигра НАСО.

През последния месец от изпълнението на проекта бяха реализирани и персонални срещи между работодатели и хора с увреждания, за които бяха намерени подходящи работни места.

Продължителност на проекта: 3 месеца (01 септември 2016 г. – 31 ноември 2016 г.)

Изпълнението на проект „Създаване на Център за „подкрепена“ заетост на хора с увреждания“ бе осъществено с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Предстоящо