ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

common-voice-network

Мрежа с Общ Глас Заключителна конференция Доклад за политика
Проектът „Мрежа Общ Глас” приключи

На 11.09.2009 г. в Будапеща се проведе заключителна конференция по проекта “Мрежа с общ глас”, по който Агенция Вижън участваше като партньор.

Проектът стартира през октомври 2008. Главната цел на проекта бе да разработи предложения за намаляването на диксриминационните мерки спрямо хора с умствени, увреждания, множество увреждания и аутизъм. Като основа за тези предложения беше проучено антидискриминационното законодателство в държавите- партньори по проекта: България, Естония, Унгария, Македония и Румъния, както и неговото практическо приложение.

В резултат на международното проучване бяха разкрити множество проблеми в националните законодателства и бяха очертани онези места в националните закони, които не са хармонизирани с европейското законодателство. Конкретни предложения бяха формулирани в изготвения в рамките на проекта Доклад за Политика /Policy Paper/, чрез който да се развият националните закони, така че да засилят изпълнението и спазването на правата на хората с увреждания.

Международното партньорство, сформирано по време на изпълнението на проекта включва национални мрежи, които представляват ефективно потребителите и доставчиците на социални услуги в съответната страна. За това целта това международно сътрудничество е чрез общия си глас като международна мрежа да представя такава власт за лобиране в Източна Европа, която да може успешно да допринесе, на национално и международно ниво, за зачитането на правата на хората с умствени увреждания, множество увреждания, аутизъм и др.

Сред главните дейности, осъществени по време на изпълнението на проекта бяха:

 1. Учредяване на сътрудничество между партньорите
 2. Създаване на неформална международна мрежа
 3. Реализиране на настолно проучване на международното антидискриминационно законодателство
 4. Виртуални срещи в интернет
 5. Проведени 2 форума за дискусии и обмяна на добри практики и методи на антидискриминационно лобиране
 6. Планиране на действия по лобиране
 7. Изготвяне на Доклад за Политиката /Полиси Пейпър/, който обобщава резултатите от законодателното проучване и формулира предложения, основаващи се на тези резултати.

Най-важните изводи от Доклада за Политиката са:

 1. Трябва да се проучи антидискриминационно законодателство на национално ниво и да се фокусира върху целевата група, в случай, че държавите-членки на Европейския съюз са загрижени дали има съответствие с европейските директиви или не.
 2. Държавите-членки на ЕС трябва да наблегнат на осигуряване на прилагането на европейските директиви и това, че може да се прилагат когато се приемат европейските антидискриминационни закони в тяхното национално законодателство.
 3. В подкрепа на зачитането на правата на целевите групи, концепцията за инвалидността трябва да бъде стандартизирана.
 4. По отношение на целевата група, от изключително значение е изискването за достъпни и прилични жилища да бъде прието и проложено от националното законодателство. Освен това е необходимо да се заложи и да се поддържа, чрез подходящата система за санкциониране, идеята, че неспазването на тези изисквания е форма на дискриминация.

Пълният текст на Policy Paper

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо