ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Общото събрание:

  1. Изменя и допълва устава. 
  2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет.
  3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на алианса. 
  4. Приема основни насоки и програми. 
  5. Приема бюджета на алианса. 
  6. Приема отчета на управителния съвет

Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на алианса. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо